Letter of The Baha’i Prisoners of the Women’s Ward of Evin Prison to the Iran’s New President نامه خانم های زندانی اوین به رئیس جمهور

by keyvan
رئیس جمهور محترم ایرانIRAN-VOTE-REGISTRATION-ROWHANI
در حالی که قریب سی و پنج سال از انقلاب اسلامی سال 1357 ایران می گذرد در کمال ناباوری و با تأسف و تأثر بسیار با فاجعه قتل دلخراش یکی از شهروندان پاک نهاد بهایی ایران مواجه گردیدیم.در تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران استیفای حقوق مصرحه در قانون اساسی کشور برای پیروان این آئین که بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هستند به تأخیر افتاده است و با وجودی که بهائیان بالمره از مداخله در امور سیاست مملکتی خودداری نموده و در کلیه افت و خیزهای سیاسی طریق بی طرفی پیموده و راه خدمت صادقانه به آب و خاک آباء و اجدادی در پیش گرفته اند، ولی در طی هشت سال گذشته فشارهای غیرقانونی بر این جامعه افزایش یافته، دامنه دستگیری ها و صدور احکام قضایی گسترش داشته و تهدیدها و محدودیت های رو به تزاید حیات آنان را به خطر انداخته است.

با اینهمه امید آن می رفت که با روی کارآمدن دولت جدید که خود را دولت تدبیر و امید خوانده و وعده اجرای بی کم و کاست قانون اساسی برای کلیه شهروندان ایرانی را داده است، دولتی که با وعده عقلانیت و اعتدال به کسب آرای ملت شریف ایران موفق گردیده، بهائیان ایرانی نیز همچون سایر هموطنانی بتوانند از حقوق مطرحه در قانون اساسی کشور و حقوق شهروندی بهره مند شوند و در پناه قانون و عدالت از حق خدمت به میهن مقدس خود بهره مند گردند و به تحصیل معاش و زندگی بر اساس آموزه های اخلاقی و روحانی آئین خویش بپردازند ولی متأسفانه در طلوع فجر دولت تدبیر و امید اقدامی غیرمعمول، غیرقانونی و غیر انسانی ما را در بهتی تلخ فرو برد و امیدها را به یأس گرائید.

اینک ضمن تسلیت به خانواده عزیز و شریف جناب عطاءالله رضوانی و عموم بهائیان و هموطنان گرامی مصرانه از رئیس جمهور محترم حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن روحانی می خواهیم ریشه ها و علل و عوامل این اقدام غیر انسانی را شناسایی نموده و مسببین آن را به دست قانون و عدالت بسپارند.

رجای واثق داریم که قطره قطره خون پاک این شهید مجید در عروق و شریان این سرزمین مقدس جاری و ساری گردد و بذر اخوت و برابری و محبت را در این بوستان سرمازده منتشر نماید تا بهار دلنشین بیاید و گلهای رنگ رنگ ببار آید و صحن ایران زمین را بیاراید.

زندانیان بهایی بند نسوان اوین

فاران حسامی، نوشین خادم، لوا خانجانی، ژینوس رحیمی، مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی

To the respectable President of Iran

While nearly 35 years have passed since the Islamic Revolution of 1979, we now face—with the utmost disbelief, abounding regret, and immense sorrow—the travesty of the harrowing murder of one of Iran’s pure-hearted citizens.Throughout the rule of the Islamic Republic of Iran, the restoration of the inalienable rights outlined in the country’s constitution has been forestalled for the followers of this religion, who comprise the largest religious minority group in Iran. Despite the Baha’is’ complete abstinence from participating in the country’s political affairs; their insistence on remaining non-partisan in times of political upheaval; and their decision to walk the path of sincere service to their ancestral land, unlawful pressure towards this community has escalated over the past eight years. The extent of arrests and issuing of judicial sentences has increased. Threats and ever-increasing restrictions have jeopardized their lives.

It was hoped that with the rise of the new government—who called their rule one of wisdom and hope, and made the unequivocal promise to abide by the constitution in their treatment of all Iranians—the Baha’is of Iran could, like their fellow countrymen, enjoy the rights outlined in the nation’s constitution as well as their citizenship rights. Thus could the Baha’is enjoy the right of service to their hallowed homeland while protected by law and justice. Thus would they be able to pursue a life and livelihood rooted in the moral and spiritual teachings of their religion. Yet, regrettably, with the dawn of the government of “wisdom and hope,” an unusual, unlawful, and inhuman act has left us in bitter bewilderment and turned hopes into sorrow.

Now, along with our condolences to the beloved and noble family of Mr. Ata’u’llah Rezvani—as well as to the entire Baha’i community and our dear compatriots—we urgently ask the respectable president, Mr. Hasan Rohani, to identify the reasons and factors that led to this inhuman act and to force those responsible to face law and justice.

We sincerely hope that every drop of the pure blood of this noble martyr will flow through the veins and arteries of this sacred land, and that the seeds of brotherhood, equality, and love will be sown in this frozen garden so that the pleasant springtime will come and variegated flowers will bloom and adorn the land of Iran.

-The Baha’i prisoners of the women’s ward of Evin Prison

Faran Hesami, Nooshin Khadem, Leva Khanjani, Zhinous Rahimi, Mahvash Shahriari, Fariba Kamalabadi

 

I hope there is an ear to hear and an eye to see with fairness and insight! or may be the will of God has another mystery beyond our imagination. Obviously God is all knowing, all loving, all wise and He doeth what He willeth. But, the president might seize the chance to prove his claim with action and make this crooked right!

Keyvan

You may also like

5 comments

Ziaollah Hashemi, MD, September 7, 2013 - 12:08 am

I pray that the Iranian authorities see how my dad, Alimohammad Hashemi, MD, served his fellow Iranian people over 45 years because he was a true Baha’i. The rest of Iranian Baha’is are doing the same and deserve to be free and be given the same rights as the Jews and Christians living in Iran. Iran is the Birth Place of the founder of our religion and is sacred to all Baha’is around the world! I hope this happens in my lifetime so I can come and visit my beloved mom without fear of being put in prison because I am a Baha’i!

Reply
Alfredo B. Ancheta September 7, 2013 - 9:57 am

I hope the letter will be read by the president of Iran and given a chance for relaxation of oppression against the Baha’i Community in that country.

Reply
keyvan September 7, 2013 - 1:20 pm

yes, that would be great

Reply
Cathy Kalmakoff September 16, 2013 - 10:46 am

Dear Sir, it is so sad that the government of Iran is so forceful to follow Islam and everyone else who doesn’t are held accountable for it. I’m a Canadian woman who can dress, work, become a leader, play hockey and all sports, marry, date, dress, believe the way I want period. Have you been to Canada to see that our people have such a beautiful freedom and the love that we pass onto our children also gets passed on. There is no stoning here and I can’t believe that that still goes on in your country. Why the political prisoners? Why the religious prisoners? These people are guilty of nothing and should be released at once. Do good and the rest of the world hears, do bad and we hear that too. I hope you can make the world a better place for all and make sound loving decisions that you can live with peacefully. Sincerely Cathy

Reply
keyvan November 20, 2013 - 11:57 am

Dear Cathy
May be we all can talk to our representatives and ask that they make the human rights in Iran an integral part of negotiations of the removal of sanctions. Without regards for human rights, Iran will be a mass destructive force with or without nuclear bomb.

Reply

Leave a Comment